اعضای تیم ما

تیم ما

علی جابری

مدیر کل

تیم ما

شایان رحمانی

معاون

تیم ما

محمد عبدی

کارشناس محصول

تیم ما

سهراب حسینی

پشتیبان

Rate this page